Zottman Preacher Curl

สร้างกล้ามแขนกระชับ ตึงเป๊ะ เพิ่มกล้ามแขนด้านหน้า ด้วยท่า Zottman Preacher Curl ท่าบริหารกล้ามแขน กล้ามแขนด้านหน้าฟิต

Zottman Preacher Curl1

ท่าบริหารกล้ามแขน : กล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้า (Biceps)

ระดับของการบริหารกล้ามแขนด้านหน้า : Intermediate

Zottman Preacher Curl2

วิธีออกกำลังกล้ามแขน: ท่าบริหารกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้า (Biceps) สร้างกล้ามแขนกระชับแบบที่ต้องมีเบาะรองต้นแขนท่านี้เรียกว่า Zottman Preacher Curl เริ่มต้นโดยผู้เล่นนั่งหันหน้าเข้าหาเบาะแล้ววางต้นแขนทั้งสองข้างที่จับดัมเบลล์ (Dumbbell) วางแนบไว้กับเบาะ เหยียดแขนออกตึงและหงายฝ่ามือขึ้น ก่อนเริ่มต้นบริหารกล้ามหน้าแขนโดยยกดัมเบลล์ (Dumbbell) ขึ้น แล้วหมุนข้อมือให้ฝ่ามือหันออกจากนั้นลดดัมเบลล์ (Dumbbell) ลงแล้วหมุนข้อมือให้อยู่ในท่าเตรียมพร้อมเพื่อเริ่มบริหารกล้ามแขนด้านหน้าซ้ำท่าเดิมจนครบเซ็ต

Zottman Preacher Curl3

 

ชมคลิปวิดีโอการสร้างกล้ามแขนกระชับ ตึงเป๊ะ เพิ่มกล้ามแขนด้านหน้าท่า  Zottman Preacher Curl