Zottman Curl

ลดต้นแขน เปลี่ยนไขมันเป็นกล้ามเนื้อ สร้างกล้ามแขน ด้วยท่าZottman Curl เสริมกล้ามต้นแขนด้านหน้า อย่างสมบูรณ์แบบ

Zottman Curl 1

ท่าบริหารกล้ามต้นแขน : กล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้า (Biceps)

ระดับของการออกกำลังกล้ามแขน : Intermediate

Zottman Curl 2

วิธีลดต้นแขน : การบริหารกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้า (Biceps) ลดต้นแขน ด้วยท่า Zottman Curl ท่านี้มี 2 จังหวะ เริ่มเสริมกล้ามต้นแขนด้านหน้าจากผู้เล่นจับดัมเบลล์ (Dumbbell) แล้วเหยียดแขนออก โดยให้ข้อศอกแนบข้างลำตัว ฝ่ามือหันออกนอกลำตัวเป็นท่าเตรียมพร้อม

Zottman Curl 3

เริ่มสเต็ปการบริหารกล้ามแขนแรกโดยยกดัมเบลล์ (Dumbbell) จนถึงช่วงไหล่แล้วหมุนข้อมือให้หันออกนอกลำตัว สเต็ปที่ 2 คือลดดัมเบลล์ (Dumbbell) ลงจากนั้นหมุนข้อมือให้ฝ่ามือหันออกนอกลำตัวเป็นท่าเริ่มต้นสำหรับเริ่มบริหารกล้ามต้นแขนซ้ำอีกจนครบเซ็ต ท่านี้เป็นอีกท่าที่ช่วยสร้างกล้ามเนื้อต้นแขนส่วน Biceps ได้อย่างดีเยี่ยม

Zottman Curl 4

ชมคลิปวิดีโอการลดต้นแขน สร้างกล้ามแขน เสริมกล้ามต้นแขนด้านหน้า ท่า  Zottman Curl