Zottman Curl

เพิ่มพลังกล้ามแขน อัพกล้ามแขนฟิตๆด้วยดัมเบลล์ ท่าZottman Curl กล้ามแขนเป็นมัด กระชับ กล้ามแขนโต

zottman_curl1

อุปกรณ์ที่ใช้สร้างกล้ามแขน : ดัมเบล

ท่าบริหารกล้ามแขน :  หน้าแขน, ท่อนแขน

ระดับของการออกกำลังกล้ามแขน : Beginner: 2 x 10 reps, Intermediate: 3 x (10-15) reps, Advanced: 4 x (10-15) reps

วิธีเพิ่มกำลังกล้ามแขน : ท่าบริหารกล้ามแขนนี้ผู้เล่นยืนปลายเท้าห่างกันประมาณช่วงไหล่ มือถือดัมเบลไว้ทั้งสองข้าง ให้ฝ่ามือหันออกนอกลำตัว จากนั้นงอข้อศอกเพื่อยกดัมเบลขึ้น แล้วพลิกให้ฝ่ามือหันออกนอกลำตัว จากนั้นลดแขนลง และเริ่มบริหารอีกครั้งด้วยการพลิกฝ่ามือให้หันออกนอกลำตัว จากนั้นจึงบริหารกล้ามแขนซ้ำท่าเดิมจนครบเซ็ต

zottman_curl2

ชมคลิปวิดีโอสอนเล่นดัมเบลล์ด้วยท่า Zottman Curl สร้างกล้ามแขน กระชับ ได้สัดส่วน