Zercher Squats

ท่าZercher Squatsกระชับต้นขา กล้ามน่องแน่นฟิต บริหารกล้ามขา สร้างกล้ามขาเฟิร์ม

Zercher Squats1

 

ท่าบริหารกล้ามขา : กล้ามเนื้อหน้าขา Quads (quadriceps) กล้ามเนื้ออื่นๆ Calves, Glutes, Hamstrings

อุปกรณ์ที่ใช้ออกกำลังกล้ามขา : บาร์เบลล์ (Barbell)

ระดับของการเล่นกล้ามขา :   Expert

วิธีสร้างกล้ามขา : การสร้างกล้ามเนื้อหน้าขา Quads (quadriceps) ต้นขาเรียวกระชับด้วยท่า Zercher Squats ท่านี้ผู้เล่นยกบาร์เบลล์ (barbell) ขึ้นแล้วใช้แขนล็อกบาร์เบลล์ (Barbell) ไว้ตรงข้อพับศอก ส่วนเท้ายืนห่างกันประมาณไหล่เป็นท่าเตรียมพร้อม จากนั้นเริ่มต้นบริหารโดยงอเข่าและลดสะโพกลงตามในรูปแบบ Squats ก่อนกลับสู่ท่าเตรียมพร้อม เพื่อบริหารกล้ามขาซ้ำท่าเติมจนครบเซ็ต เซ็ตละ 10-15 ครั้ง จะสร้างกล้ามขาให้สมบูรณ์แข็งแรงยิ่งขึ้น

Zercher Squats2

 

ชมคลิปวิดีโอการบริหารกล้ามขาเรียว กระชับ สร้างกล้ามขาท่า Zercher Squats