Wrist Circles

บอกลาแขนไร้เรี่ยวแรง มาสร้างกล้ามแขนฟิต  บริหารกล้ามแขน ปั้นกล้ามแขน ด้วยท่าWrist Circles

Wrist Circles1

ท่าบริหารกล้ามแขน : กล้ามแขน (Forearms)

ระดับของการบปั้นกล้ามแขน : Beginner

วิธีสร้างกล้ามแขนฟิต : ท่าออกกำลังกล้ามแขน Wrist Circles เป็นท่าบริหารกล้ามแขน (Forearms) ที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริม เริ่มต้นสร้างกล้ามแขนโดยผู้เล่นยืนเท้าห่างกันประมาณไหล่ จากนั้นงอข้อศอกขึ้นเล็กน้อย นิ้วแนบชิดกันจากนั้นเริ่มหมุนข้อมือให้เป็นลักษณะวงกลม โดยปลายนิ้วไม่แยกห่างกัน บริหารท่านี้ 10-15 รอบต่อเซ็ต

Wrist Circles2

ชมคลิปวิดีโอการสร้างกล้ามแขนฟิต บริหารกล้ามแขน ปั้นกล้ามแขน ท่า Wrist Circles