Wide-Grip Standing Barbell Curl

อัพกล้ามแขนแมนๆ  เฟิร์มกล้ามแขนด้านหน้า ท่าWide-Grip Standing Barbell Curl  เล่นบาร์เบลล์ บริหารกล้ามแขน ต้นแขนฟิต

Wide-Grip Standing Barbell Curl1

ท่าบริหารกล้ามแขน : กล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้า (Biceps)

ระดับของการสร้างกล้ามต้นแขนด้านหน้า :  Beginner

วิธีเฟิร์มกล้ามแขน : ท่าสร้างกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้า (Biceps) บริหารกล้ามแขน ต้นแขนฟิตที่คนรักกล้ามมักไม่พลาดอีกท่าหนึ่งคือท่า Wide-Grip Standing Barbell Curl ท่านี้ได้คะแนนการันตีสูงถึง 9.2 ซึ่งเริ่มต้นการบริหารกล้ามแขนโดยผู้เล่นยืนเท้าห่างกันประมาณไหล่ มือทั้ง 2 ข้างจับบาร์เบลล์ (Barbell) ในระยะที่กว้างกว่าหัวไหล่ให้ฝ่ามือหันออกนอกลำตัวเป็นท่าเตรียมพร้อม จากนั้นยกบาร์เบลล์ (Barbell) ขึ้นจนกระทั่งถึงระดับไหล่ ทำท่านี้ค้างไว้ 2 วินาทีแล้วจึงคลายกล้ามเนื้อให้ยืดออก ก่อนจะเริ่มบริหารกล้ามเนื้อต้นแขนซ้ำแบบเดิมจนครบเซ็ต ซึ่งเคล็ดลับเพื่อให้สร้างกล้ามเนื้อต้นแขนได้อย่างมีประสิทธิภาพคือ ควรเคลื่อนไหวร่างกายเฉพาะแค่ส่วนของกล้ามเนื้อแขนเท่านั้น

Wide-Grip Standing Barbell Curl2

ชมคลิปวิดีโอการอัพกล้ามแขนแมนๆ เฟิร์มกล้ามแขนด้านหน้า เล่นบารืเบลล์ บริหารกล้ามแขน ท่า Wide-Grip Standing Barbell Curl