Weighted Ball Side Bend

กล้ามหน้าท้องแกร่ง สร้างกล้ามท้องด้านข้าง ลดไขมันหน้าท้อง ด้วยท่าWeighted Ball Side Bend

weighted_ball_side_bend1

ท่าบริหารกล้ามท้อง : กล้ามหน้าท้อง (Abdominal)

ระดับของการสร้างกล้ามท้อง : Intermediate

วิธีลดไขมันหน้าท้อง : ท่าสร้างกล้ามหน้าท้อง (Abdominal) สร้างกล้ามท้องด้านข้างท่า Weighted Ball Side Bend ท่านี้สิ่งที่ผู้เล่นต้องใช้ร่วมการบริหารกล้ามหน้าท้องก็คือแผ่นน้ำหนักและบอลดยคะ (Yoga ball) หรือ ฟิต บอล (fit ball) โดยท่านี้ผู้เล่นใช้บอลโยคะรับน้ำหนักร่างกายท่อนบน ขาข้างที่อยู่ใกล้พื้นงอเเละเหยียดไปด้านหลัง  มือข้างที่อยู่ด้านบนจับแผ่นน้ำหนักไว้แล้ววางใหล้ใบหู และเอนให้ด้านข้างลำตัวแนบกับบอลโยคะเป็นท่าเตรียมพร้อม จากนั้นเริ่มบริหารหน้าท้องโดยยกไหล่และศีรษะขึ้น พยายามทรงตัวให้ได้บนบอลโยคะ แล้วกลับสู่ท่าเริ่มต้นเพื่อเริ่มบริหารซ้ำท่าเดิมจนครบเซ็ต เซ็ตละ 10-15 ครั้ง

weighted_ball_side_bend2

ชมคลิปวิดีโอการบริหารกล้ามท้องแกร่ง ลดไขมันหน้าท้อง สร้างกล้ามท้องด้านข้าง ท่า Weighted Ball Side Bend