Upright

ใช้บาร์เบลล์เพิ่มกล้ามแขน วงแขนสวย กล้ามขึ้นชัด ด้วยท่า Upright  บริหารกล้ามแขนสุดง่าย

กล้ามไหล่ Upright Row

เริ่มต้นเล่นกล้ามแขน โดยการจับบาเบลโดยให้ระยะห่างระหว่างมือทั้งสองน้อยกว่าความกว้างของหัวไหล่ จับบาเบลล์ให้อยู่ด้านบนของต้นขา โค้งงอข้อศอกเล็กน้อย หลังตรง

เพิ่ม กล้ามไหล่ด้วย Barbell Upright Row
หายใจออก ใช้กล้ามเนื้อหัวไหล่ยกบาเบลขึ้น จากนั้นยกข้อศอกไปด้านข้าง บังคับให้บาเบลล์อยู่ใกล้กับลำตัวมากที่สุดขณะยก ยกจนบาเบลล์เกือบแตะคาง (ยกให้ข้อศอกอยู่เหนือกว่าหน้าแขน) บังคับตัวให้หยุดนิ่งประมาณหนึ่งวินาที

ลดบาร์เบลล์ลงช้าๆไปที่ตำแหน่งเริ่มต้นออกกำลังกล้ามแขน พร้อมๆกับหายใจเข้า บริหาร กล้ามไหล่ Upright Dumbbell Row

ทำซ้ำอีกครั้ง เพื่อความ FIRM ของกล้ามแขน ที่สุดในปฐพี! สำหรับผู้ที่ไม่มีบาร์เบลล์ก็สามารถใช้ดัมเบลล์แทนได้