Typewriter Pull Up

จะเล่นกล้ามไหล่ อัพขนาดกล้ามแขน ต้องท่าTypewriter Pull Up   โหนบาร์ออกกำลังเพิ่มกำลังกล้ามแขน กล้ามไหล่

typerwriter_pull_up1

ท่าบริหารกล้ามแขน : กล้ามแขน, กล้ามไหล่, กล้ามหลัง

ระดับของการเล่นกล้ามแขน : Advanced

typerwriter_pull_up2

วิธีอัพกล้ามแขน กล้ามไหล่ : เริ่มสร้างกล้ามแขนแน่นๆ โดยผู้เล่นจับบาร์โหน ให้มือที่จับบาร์โหนอยู่ตำแหน่งกว้างกว่าหัวไหล่ จากนั้นโหนตัวขึ้นโดยดึงตัวให้อกข้างขวาสัมผัสกับมือขวา เกร็งขาให้ตั้งฉากและเหยียดตึงทั้งสองข้าง จากนั้นลดตัวลงเล็กน้อยและดึงตัวขึ้นไปทางฝั่งซ้าย ให้อกสัมผัสกับมือซ้าย ทำ 3-5 เซ็ต เซ็ตละ 5-6 ครั้ง

typerwriter_pull_up4

ชมคลิปวิดีโอการเล่นกล้ามไหล่ อัพกล้ามแขนเป็นมัดๆ โหนบาร์เพิ่มกำลังแขน ท่า Typewriter Pull Up