TRX Torso Rotation

ออกกำลังขา สร้างกล้าม ต้นขากระชับ ด้วยท่าTRX Torso Rotation ท่าเล่นกล้ามขาสำหรับมือใหม่

5386e40ee4afbc126f5e0312d12de010

ท่าบริหารกล้ามขา : Abs, obliques

ระดับของการออกกำลังกล้ามขา : Intermediate

วิธีกระชับต้นขา : เริ่มต้นสร้างกล้ามขา เรียวขากระชับด้วยผู้เล่นจับเชือก TRX ไว้ในมือทั้งสองข้าง ยืดแขนตึง ยืนปลายเท้าอยู่ในลักษณะเฉียง โดยข้างหนึ่งเหยียดตึงส่วนอีกข้างงอเข่าเล็กน้อย จากนั้นเหวี่ยงแขนดึงตัวขึ้นไปทางด้านข้าง แล้วลดแขนลงเพื่ออยู่ในท่าเตรียมพร้อม และเริ่มต้นบริหารต้นขาท่าเดิมซ้ำ

TRX Torso Rotation

ชมคลิปวิดีโอการออกกำลังขา สร้างกล้ามขา ต้นขากระชับ ท่า TRX Torso Rotation