TRX Table top rows

เสริมกล้ามไหล่กลมสวย สร้างกล้ามหลังแน่น ปั้นกล้ามแขนเป็นมัด ท่าTRX Table top rows บริหารกล้ามแขน กล้ามไหล่ ในท่าเดียว

ท่าบริหารกล้ามหลัง : หลัง,หน้าท้อง,ไหล่,ไบเซพ

ระดับของการออกกำลังกล้ามแขน กล้ามไหล่ : Advanced

วิธีเล่นกล้ามแขน กล้ามไหล่ : เริ่มบริหารกล้ามหลัง กล้ามแขน จากผู้เล่นงอเข่าในลักษณะตั้งฉาก มือจับเชือก TRX ทั้ง 2 เส้นไว้ แขนเหยียดตึง ลำตัวเอนขนานกับพื้น จากนั้นงอศอกให้อยู่ระดับอกเพื่อดึงตัวขึ้น ก่อนลดแขนลงเพื่อกลับสู่ท่าเตรียมพร้อมและทำซ้ำท่าเดิม ทำทั้งหมด 3 เซ็ต เซ็ตละ 12-15 ครั้ง เพื่อสร้างกล้ามแขนและกล้ามไหล่สุดกระชับ

rTRX Table top rows2

ชมคลิปวิดีโอการบริหารกล้ามหลังแน่น เสริมกล้ามไหล่กลมสวย กล้ามแขนเป็นมัด ท่า TRX Table top rows