TRX Suspended Plank with Abduction

เล่นกล้ามขา ต้นขาเรียวกระชับ โชว์กล้ามขาสวยเป็นมัด ท่าTRX Suspended Plank with Abduction

maxresdefault

ท่าบริหาร : Abs, hips, shoulders, obliques

ระดับของการบริหารกล้าม : Intermediate

วิธีบริหาร : การบริหารท่านี้จะใช้ช่วงขาและสะโพกในการเคลื่อนไหว เริ่มต้นด้วยผู้เล่น สอดปลายเท้าใส่ปลายเชือก TRX ให้ปลายเท้าชี้ลงพื้น นอนคว่ำหน้า ส่วนมือทั้งสองข้างยันพื้นไว้ เหยียดแขนให้ตึง จากนั้นให้แยกขาทั้งสองข้างออกพร้อมๆ กัน แยกให้กว้างที่สุดเท้าที่จะทำได้แล้วดึงขาให้กลับมาชิดกันและเริ่มทำซ้ำ

trx suspended plank with abduction

ชมคลิปวิดีโอการบริหาร TRX Suspended Plank with Abduction