TRX Squat and Row

สะโพกเฟิร์ม ก้นเด้งฟิต ด้วยท่าTRX Squat and Row สร้างกล้ามขากระชับ หมดปัญหาขาใหญ่ กล้ามสะโพกสุดแน่น ก้นเด้งกลมสวย

trx squat and row

ท่าบริหารกล้ามสะโพก : สะโพก,ต้นขา,หลังส่วนบน

ระดับของการออกกำลังกล้ามสะโพก : Intermediate

วิธีฟิตสะโพก ก้นเด้งเฟิร์ม : เริ่มต้นบริหารสะโพกด้วยผู้เล่นจับเชือก TRX ไว้ทั้งสองข้าง แขนเหยียดตึง เอนตัวไปข้างหลังเล็กน้อย เท้าทั้งสองข้างยันพื้นไว้ จากนั้นงอเข่าลงจนสะโพกใกล้แตะพื้น แล้วดึงตัวขึ้นโดยการงอข้อศอกให้มือที่จับเชือกอยู่ในระดับอก แล้วเหยียดแขนออกแล้วเริ่มบริหารกล้ามสะโพก กล้ามขา ท่าเดิมซ้ำ

TRX_Squat-to-bicep-curl

ชมคลิปวิดีโอการบริหารสะโพกเฟิร์มก้นเด้งฟิต สร้างกล้ามขากระชับท่า TRX Squat and Row