TRX Squat and fly

หมดกังวลขาใหญ่ ไม่กระชับด้วยท่าTRX Squat and Fly บริหารต้นขา กล้ามขา กล้ามน่องเฟิร์มแน่น ขาเรียวสวย

squat_fly_

ท่าบริหารกล้ามขา : ต้นขา, น่อง , กล้ามเนื้อสะโพก, หน้าท้อง, ไหล่, หัวไหล่

ระดับของการบริหารต้นขา : Intermediate

วิธีเล่นกล้ามขา : เริ่มต้นออกกำลังกล้ามขา เรียวกระชับด้วยผู้เล่นงอเข่าทั้งสองข้างคล้ายนั่งม้านั่งเตี้ยๆ จับเชือก TRX ไว้และเหยียดแขนให้ตึงพร้อมเอนตัวไปด้านหลัง จากนั้นเหยียดขาให้ตึง เพื่อดึงตัวขึ้น แล้วกางแขนทั้งสองข้างออกเป็นตัว Y กลับสู่ท่าเตรียมพร้อมด้วยการลดแขนลงและงอเข่า จากนั้นก็เริ่มต้นบริหารกล้ามขาซ้ำในท่าเดิม  

cdn-write.demandstudios.com-upload--image-CA-D1-A1D9C84F-3F30-4727-A59F-934DCC4CD1CA-A1D9C84F-3F30-4727-A59F-934DCC4CD1CA

ชมคลิปวิดีโอการกระชับกล้ามขา บริหารกล้ามขา กล้ามน่องเฟิร์ม ขาเรียวสวย ท่า TRX Squat and Fly