TRX Single-Leg Squat

ยืดกล้ามเนื้อขา สร้างกล้ามขา บริหารต้นขาเรียวกระชับ ท่าTRX Single-Leg Squat ออกกำลังกล้ามขา สร้างกล้ามน่องเฟิร์ม

ท่าเล่นกระชับขา

ท่าบริหารกล้ามขา กล้ามน่อง : Abs, butt, legs, and arms

ระดับของการออกกำลังกล้ามขา : Intermediate-advanced

วิธีสร้างกล้ามขากระชับ : เริ่มต้นบริหารกล้ามขาในท่าเตรียมพร้อมโดยผู้เล่นจับเชือก TRX ไว้สองข้าง ข้อศอกงอ เท้าข้างหนึ่งยันพื้นไว้ ขาเหยียดตึง เอนตัวไปด้านหลังเล็กน้อย ส่วนเท้าอีกข้างหนึ่งยกขึ้นเหนือพื้นเล็กน้อยและเหยียดตึง จากนั้นให้เข่าข้างที่ยันพื้นไว้ลงจนสะโพกเกือบถึงพื้น ข้างอีกข้างเหยียดไปข้างหน้า แล้วดึงตัวขึ้นในท่าเตรียมพร้อม ออกกำลังกล้ามขาข้างละ 15 ครั้งต่อเซ็ต

เล่นกล้ามขา

ชมคลิปวิดีโอการยืดกล้ามขา สร้างกล้ามขา ต้นขาเรียวกระชับ กล้ามน่องเฟิร์ม ท่า TRX Single-Leg Squat