TRX Single-Leg Plié

TRX Single-Leg Plié

1

ท่าบริหาร : Quads, glutes, calves

ระดับของการบริหารกล้าม : Intermediate

วิธีบริหาร : เริ่มต้นด้วยผู้เล่นหันหน้าเข้าหาเชือก แล้วจับเชือก TRX ไว้งอข้อศอกไว้ข้างลำตัว เข่าข้างขวายกขึ้น 90 องศา ย่อเข่าซ้ายลง และส่งขาขวาไปด้านหลังโดยไม่ให้ขาขวาแตะพื้น จากนั้นดึงขากลับ ทำ 15 ครั้งต่อเซ็ต ข้างละ 2 เซ็ต เพื่อเป็นการเพิ่มความยากขึ้นผู้เล่นอาจเพิ่มการกระโดดในท่านี้ไปด้วย