TRX Single-Arm Row

กล้ามหลังแน่น เพิ่มกล้ามไหล่สุดเฟิร์ม ท่าTRX Single-Arm Row บริหารกล้ามหลัง กล้ามไหล่ ได้กล้ามแขนกระชับ อย่างได้ผล

ท่าบริหารกล้ามแขนและกล้ามไหล่ : แผ่นหลัง, abs, ไหล่, กล้ามเนื้อส่วน biceps

ระดับของการออกกำลังกล้ามแขน : Advanced

วิธีเล่นกล้ามหลัง กล้ามไหล่ : เนื่องจากท่า TRX Single-Arm Row นี้เป็นการบริหารกล้ามเนื้อแขนในระดับ Advanced ผู้เล่นท่านี้จึงต้องมีการฝึกฝนและเชี่ยวชาญมากพออยู่แล้ว การบริหารกล้ามแขน เสริมกล้ามไหล่ท่านี้เป็นเหมือนการเพิ่มระดับการออกกำลังกล้ามหลังในท่าที่ยากขึ้น เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของแผ่นหลัง ไหล่ รวมถึงกล้ามเนื้อส่วน biceps และ Abs เริ่มต้นท่าเตรียมพร้อมด้วยการใช้มือข้างที่ถนัดจับเชือก TRX ทั้ง 2 เส้นไว้ งอศอกข้างที่จับเชือกเข้าหาตัวให้มืออยู่ระดับอก

จากนั้นยืดแขนออกเอนตัวตาม แล้วงอศอกเข้าหาตัวในท่าเตรียมพร้อมนับเป็น 1 ครั้ง ทำ 8-10 ครั้งต่อ 1 เซ็ต ทำ 2-4 เซ็ตต่อวัน

ชมคลิปวิดีโอการบริหารกล้ามหลังแน่น กล้ามไหล่เฟิร์ม กล้ามแขนกระชับ ท่า TRX Single-Arm Row