TRX Push-up

โชว์กล้ามแขนสวย กระชับ กล้ามอกแน่น ด้วยท่าTRX Push-up   บริหารกล้ามแขน กล้ามไหล่เฟิร์ม

Push-Up-1024x682

ท่าบริหารกล้ามแขน กล้ามไหล่ : กล้ามไหล่, กล้ามอก และกล้ามแขน

ระดับของการออกกำลังกล้ามแขน กล้ามไหล่ : Beginner

วิธีเล่นกล้ามแขนกล้ามไหล่และกล้ามอก : เริ่มบริหารกล้ามแขน ผู้เล่นสอดปลายเท้าทั้งสองข้างกับที่จับตรงปลายเชือก TRX คว่ำตัวลง ขายืดตรง ยืดแขนให้อยู่ในท่าเตรียมวิดพื้น โดยทิ้งน้ำหนักลงที่ฝ่ามือทั้งสองข้าง จากนั้นให้งอข้อศอกพร้อมลดตัวลงและค้างไว้ 2 วินาที แล้วยืดแขนเพื่อดันตัวขึ้นจากพื้นในท่าเตรียมอีกรอบและเริ่มทำซ้ำแบบเดิม ซึ่งการบริหารกล้ามแขน กล้ามอกท่านี้จะทำให้กล้ามไหล่ กล้ามแขน และกล้ามอก เจริญเติบโตได้ดี

push_up

ชมคลิปวิดีโอการบริหารกล้ามไหล่เฟิร์ม กล้ามแขนสวยกล้ามอกแน่น ท่า TRX Push-up