TRX Low Row

เพิ่มเสน่ห์ ดูดีด้วยกล้ามแขน กล้ามอกเฟิร์ม บริหารกล้ามแขน ท่าTRX Low Row ออกกำลังกล้ามแขน สร้างกล้ามอกฟิตแกร่ง

trx_low_row

วิธีบริหารกล้ามแขน กล้ามอก : เริ่มต้นออกกำลังกล้ามแขนและกล้ามอก ด้วยการที่ผู้เล่นยืนจับเชือกแล้วทิ้งตัวลงไปด้านหลังโดยเหยียดแขนตรง การยืนในท่าเตรียมพร้อมสำหรับเล่น TRX Low Row นี้จะทำมุมกับพื้นประมาณ 45 องศา

จากนั้นออกแรงกล้ามแขนและหลังโดยดึงตัวขึ้นตรงๆ ให้มืออยู่ระดับอก แล้วยืดแขนออกเพื่อกลับสู่ท่าเตรียมพร้อมนับเป็น 1 ครั้ง เริ่มเล่นกล้ามแขนและกล้ามอกอีก 2-4 เซ็ต เซ็ตละ 8-10 ครั้ง

trx_row

ชมคลิปวิดีโอการบริหารกล้ามแขน เพิ่มเสน่ห์ ดูดีด้วยกล้ามแขน กล้ามอกเฟิร์ม ท่า TRX Low Row