TRX Inverted Row

สร้างกล้ามแขนแน่นเฟิร์ม อย่าลืมบริหารเสริมกล้ามไหล่กลมสวย ด้วยท่าTRX Inverted Row  ออกกำลังเพิ่มกล้ามแขน กล้ามไหล่

Inverted-Row

ท่าบริหารกล้ามแขน : กล้ามเนื้อแขนส่วน Biceps, กล้ามหลัง (lats)

ระดับของการออกกำลังกล้ามแขน : Beginner

วิธีสร้างกล้ามแขน : เริ่มออกกำลังกล้ามแขนด้วยให้ผู้เล่นจับปลายเชือก TRX ลดตัวลงต่ำให้ตัวเราอยู่ใต้เชือก เอนตัวลงจนแขนทั้งสองข้างตึง โดยที่ขาทั้งสองเหยียบพื้นไว้ในลักษณะแยกเท้าออกจากกันประมาณช่วงไหล่ จากนั้นให้งอข้อศอก เพื่อดึงตัวขึ้น จนมือทั้งสองข้างอยู่ประมาณอก ทำค้างไว้ประมาณ 2-3 วินาที แล้วยืดแขนออกจนแขนทั้งสองข้างตึงเป็นการกลับสู่ท่าเริ่มต้น แล้วเริ่มเล่นกล้ามแขนซ้ำในท่าเดิม

2.-inverted-row-b-700x700

ชมคลิปวิดีโอการบริหารกล้ามแขนเฟิร์ม สร้างกล้ามไหล่แน่น เพิ่มกล้ามแขนท่า TRX Inverted Row