TRX HIP HINGE

ท่าTRX HIP HINGE ท่าบริหารลดต้นขา ลดส่วนเกิน ขากระชับ ออกกำลังกล้ามขา สร้างกล้ามขา ด้วยเชือกออกกำลัง TRX

trx__hip_hinge

ท่าบริหารกล้ามขา : กล้ามขา, กล้ามแขน, ไหล่ 

ระดับของออกกำลังกล้ามขา : Intermediate

วิธีบริหารลดต้นขา : เริ่มบริหารกล้ามขาผู้เล่นจับเชือก TRX ไว้ หันหน้าเข้าหาเชือก จากนั้นยกขาข้างหนึ่งไปข้างหลัง โดยเหยียดขาให้ตึง ลำตัวและขาที่เหยียดออกไปด้านหลังอยู่แนวเดียวกัน พยายามอย่าบิดลำตัวขณะเหยียดขาออก ส่วนขาที่ยันพื้นไว้ก็เหยียดตึง จากนั้นลดขาลงกลับสู่ท่าเตรียมพร้อม และเริ่มออกกำลังต้นขาซ้ำ ทำข้างละ 10 ครั้ง ครั้งละ 30 วินาที ทำทั้งหมด 30 นาที

ท่าเล่นกระชับกล้ามขา

ชมคลิปวิดีโอการบริหารลดต้นขา ลดส่วนเกิน สร้างกล้ามขาท่า TRX HIP HINGE