TRX Curtsy Lunge to Lateral Lunge

ขาเรียวเป๊ะ ลดน่องโป่ง ต้นขากระชับ ด้วยท่าTRX Curtsy Lunge to Lateral Lunge บริหารต้นขา สร้างกล้ามขา อวดขาเฟิร์ม

บริหารต้นขาเเละกระชับขา

ท่าบริหารกล้ามขา : กล้ามต้นขา Quads, glutes, calves, hamstrings, adductors

ระดับของการบริหารกล้ามกล้ามเนื้อต้นขา : Advanced

วิธีออกกำลังขาเรียวเป๊ะ : เริ่มต้นบริหารกล้ามขาด้วยผู้เล่นจับเชือก TRX ไว้ จากนั้นไขว้ขาข้างหนึ่งไปทางด้านหลัง ส่วนอีกข้างให้งอเข่าลง เป็นการสร้างกล้ามขาท่า  TRX Curtsy Lunge จากนั้นดึงตัวขึ้นแล้วก้าวขาข้างที่ไขว้ไปข้างหลังในมาอยู่ด้านข้าง ย่อเข่าอีกข้างลง เป็นท่าบริหาร Lateral Lunge ดึงตัวขึ้นมาอยู่ท่าเริ่มต้น แล้วออกกำลังต้นขาซ้ำท่าเดิม เพื่อขาเรียวสวย ต้นขากระชับ

ท่าเล่นกระชับขา

ชมคลิปวิดีโอการบริหารกล้ามขา ขาเรียวเป๊ะ ลดน่องโป่ง สร้างกล้ามขา ต้นขากระชับ ท่า TRX Curtsy Lunge to Lateral Lunge