TRX Chest Fly

ต้นแขนกระชับ ยืดกล้ามเนื้อแขน สร้างกล้ามแขนแบบฟิตเฟิร์ม ท่าTRX Chest Fly เล่นกล้ามแขน กล้ามอกแน่นเปรี๊ยะ

TRX-chest-fly

ท่าบริหารกล้ามแขน :กล้ามอก, กล้ามแขน

ระดับของการออกกำลังกล้ามแขน กล้ามอก : Advanced

วิธีต้นแขนกระชับ กล้ามอกแน่น : เริ่มต้นบริหารต้นแขนด้วยการที่ผู้เล่นจับเชือก TRX ทั้ง 2 เส้น เหยียดแขนตึงไปข้างหน้ามือชิดกัน ยืนปลายเท้าแยกจากกันเล็กน้อยและโน้มตัวในลักษณะคว่ำหน้า ลำตัวเหยียดตรงให้ร่างกายทำมุมทแยงกับพื้น

จากนั้นเริ่มเล่นกล้ามอกด้วยการกางแขนทั้ง 2 ข้างออกไปด้านข้างลักษณะคล้ายกางปีกบิน หน้าอกจะลดต่ำลงตาม ท่านี้ถือเป็นการบริหารกล้ามอกและแขนที่ได้ผลอย่างยอดเยี่ยม

จากนั้นให้ลดแขนลงเพื่อกลับสู่ท่าเตรียมพร้อมและเริ่มทำซ้ำในท่าเดิมอีกรอบ

ชมคลิปวิดีโอการบริหารต้นแขนกระชับสร้างกล้ามแขน ฟิตแอนด์เฟิร์ม กล้ามอกแน่นเปรี๊ยะ ท่า TRX Chest Fly