TRX Alligator

สร้างกล้ามไหล่ กล้ามหลังแน่น กล้ามเอวฟิตกระชับ ท่าTRX Alligator  ออกกำลังกายไหล่ กล้ามหลังและกล้ามเนื้อส่วนเอว

ท่าบริหารกล้ามไหล่ : ไหล่, แผ่นหลัง, กล้ามเนื้อช่วงเอว (obliques)

ระดับของการเล่นกล้ามไหล่ : Intermediate

วิธีสร้างกล้ามไหล่ กล้ามหลัง :  เริ่มต้นการบริหารกล้ามเนื้อไหล่ กล้ามเนื้อส่วนเอว ด้วยการที่ผู้เล่นจับปลายเชือก TRX ทั้งสองเส้นแล้วยืดแขนเหยียดตรง ยืนเท้าแยกห่างกันประมาณช่วงไหล่และเอนตัวไปด้านหลัง (สำหรับผู้หญิงเท้าข้างใดข้างหนึ่งอาจก้าวถอยหลังไปข้างหลัง 1 ก้าว)

จากนั้นดึงตัวขึ้นด้วยแขนข้างขวาพร้อมกับยกแขนข้างขวาขึ้น ขณะที่แขนข้างซ้ายเฉียงลงข้างล่างเพื่อออกกำลังกล้ามแขน

หลังจากนั้นให้ลดแขนข้างขวาลงให้แขนทั้งสองข้างอยู่ในระดับเดียวกันและยืดแขนออกเพื่อกลับไปที่ท่าเริ่มต้น แล้วสลับข้างเป็นดึงตัวขึ้นด้วยแขนข้างซ้าย และแขนข้างขวาเฉียงลง จากนั้นเล่นซ้ำท่าเดิมโดยเล่นวันละ 2 เซ็ต เซ็ตละ 45 นาที 

 ชมคลิปวิดีโอการบริหารกล้ามไหล่ สร้างกล้ามไหล่ กล้ามหลังแน่น กล้ามเอวฟิตกระชับ ท่า TRX Alligator