Torso Rotation

บริหารหน้าท้อง สุดเฟิร์ม ง่ายๆ ด้วยลุกบอลออกกำลังกาย ท่าTorso Rotation สร้างกล้ามท้อง เล่นกล้ามท้องฟิต

torso_rotation_1

ท่าบริหารกล้ามหน้าท้อง : กล้ามหน้าท้อง (Abdominal)

ระดับของการออกกำลังกล้ามท้อง : Beginner

torso_rotation_2

วิธีสร้างกล้ามท้องฟิต : การสร้างกล้ามหน้าท้อง (Abdominal) บริหารหน้าท้องด้วยท่า Torso Rotation ท่านี้ผู้เล่นยืนปลายเท้าห่างกันประมาณไหล่ มือทั้ง 2 ข้างจับบอลโยคะ (Yoga ball) หรือฟิตบอล (Fit ball) สายตามองไปที่บอลโยคะ (Yoga ball) ในมือเป็นท่าเตรียมพร้อม จากนั้นบิดเอวและร่างกายท่อนบนไปทางด้านซ้ายสายตามองตามบอลโยคะ(Yoga ball) สลับกับบิดร่างกายมาทางขวานับเป็น 1 ครั้ง บริหารกล้ามท้องซ้ำท่าเดิม 3 เซ็ต เซ็ตละ 10-15 ครั้ง

torso_rotation_3

ชมคลิปวิดีโอการบริหารหน้าท้อง ออกกำลังกล้ามท้องสุดเฟิร์ม ด้วยลูกบอลออกกำลังกาย ท่า Torso Rotation