Tandem Grip Pullup

ออกกำลังกล้ามแขนโต เล่นกล้ามไหล่ กล้ามเนื้อไหล่ได้ออกแรง ท่าTandem Grip Pullup โหนบาร์สร้างกล้ามแขนสุดแข็งแรง

ท่าบริหารกล้ามแขน : หลัง, หลังแขน, หน้าแขน

ระดับของการเล่นกล้ามแขนและกล้ามไหล่ : Intermediate-Advanced

วิธีออกกำลังกล้ามแขน : เริ่มโหนบาร์บริหารกล้ามแขน ผู้เล่นหันตัวในแนวเดียวกับบาร์แล้วจับบาร์โหนให้มือทั้งสองข้างชิดกัน จากนั้นโหนบาร์ เพื่อดึงตัวขึ้นพร้อมกับเบี่ยงศีรษะไปด้านซ้าย แล้วปล่อยตัวลง จากนั้นโหนตัวขึ้นอีกครั้งแล้วเบี่ยงศีรษะไปด้านขวา นับเป็น 1 ครั้ง ทำซ้ำในท่าเดิม 2-3 เซ็ต เซ็ตละ 8-10 ครั้ง

ชมคลิปวิดีโอการบริหารกล้ามแขนโต กล้ามไหล่ได้ออกแรง สร้างกล้ามไหล่ ท่า Tandem Grip Pullup