Standing Lateral Stretch

การสร้างกล้ามหน้าท้อง (Abdominal) สร้างกล้ามท้องฟิต ไร้พุงด้วยท่า Standing Lateral Stretch ท่าเล่นกล้ามท้องนี้ผู้เล่นยืนเท้าห่างกันประมาณไหล่ มือข้างหนึ่งแนบข้างลำตัว

อ่านต่อ

Supine Two-Arm Overhead Throw

การสร้างกล้ามหน้าท้อง (Abdominal) สร้างกล้ามท้อง ด้วยท่า Supine Two-Arm Overhead Throw ท่าเล่นกล้ามท้องนี้ผู้เล่นต้องใช้อุปกรณ์เสริมคือลูกบอล

อ่านต่อ

Spell Caster

ท่าสร้างซิกแพคที่กล้าการันตีผลลัพธ์เลยว่าได้ผลจริง ท่านี้Spell Caster กล้ามท้องแข็ง สร้างซิกแพคแน่นๆ ด้วยดัมเบลล์ บริหารกล้ามท้อง หน้าท้องกระชับ

อ่านต่อ

Windsheild wipers

ท่าWindsheild wipers เผยหน้าท้องสุดฟิต บริหารหน้าท้อง สร้างกล้ามท้อง ซิกแพค ฟิตแอนด์เฟิร์ม อีหน่งท่าที่มีประสิทธิภาพดีเยี่ยมให้คุณออกกำลังทั้งแขนและหน้าท้องแบบสุดๆ

อ่านต่อ

Swiss Ball Russian Twist

ออกกำลังกายกล้ามท้องเพลินๆที่บ้าน ด้วยลูกบอลออกกำลัง บริหารหน้าท้องเฟิร์ม ซิกแพคนิดๆ ดูดี ท่าSwiss Ball Russian Twist

อ่านต่อ

Seated Bosu Balance

หน้าท้องแบน ไร้พุง สร้างซิกแพคเฟิร์ม ด้วยท่าSeated Bosu Balance ออกกำลังกล้ามท้อง ลดพุง บริหารสร้างกล้ามท้อง

อ่านต่อ

Weighted Russian Twists on Bosu

ซิกแพคขึ้นไวทันใจคนอยากมีกล้ามท้อง กล้ามท้องฟิต ด้วยท่าWeighted Russian Twists on Bosu บริหารหน้าท้อง สร้างซิกแพคฟิตเปรี๊ยะ

อ่านต่อ