Swiss ball EZ-bar overhead Triceps extension

กล้ามแขนโต เป็นหนุ่มรักสุขภาพ เล่นกล้ามแขน ท่าSwiss ball EZ-bar overhead Triceps extension สร้างกล้ามแขนเฟิร์ม เพิ่มกล้ามเนื้อหลังแขนแบบบาลานซ์

swiss-ez-over-tri-ext-a-male

ท่าบริหารกล้ามแขน : หลังแขน, ท้อง

ระดับของการออกกำลังกล้ามแขน : Advanced

วิธีสร้างกล้ามหลังแขน : เริ่มบริหารกล้ามแขน สร้างกล้ามเนื้อหลังแขนโดยผู้เล่นนั่งบนลูกบอลโยคะ วางเท้าราบบนพื้นโดยแยกห่างกันกว้างเท่าหัวไหล่ มือทั้งสองข้างยกบาร์เบลแล้วงอศอกให้บาร์เบลอยู่ตรงท้ายทอยเป็นท่าเตรียมพร้อม จากนั้นให้ผู้เล่นเหยียดแขนเพื่อยกบาร์เบลขึ้นเหนือศีรษะ ท่านี้จะสร้างกล้ามเนื้อส่วน Triceps ได้อย่างดีเยี่ยม จากนั้นให้ผู้เล่นงอศอกเพื่อลดบาร์เบลลงอยู่ในท่าเตรียมพร้อมและเริ่มบริหารกล้ามแขน ซ้ำจนครบเซ็ต

swiss-ez-over-tri-ext-b-male

ชมวีดีโอการเล่นกล้ามแขนโต เป็นหนุ่มรักสุขภาพ เล่นกล้ามแขน ท่าSwiss ball EZ-bar overhead Triceps extension สร้างกล้ามแขนเฟิร์ม เพิ่มกล้ามเนื้อหลังแขนแบบบาลานซ์