Suspended Split Squat

กล้ามขาแกร่ง เพิ่มกล้ามน่องเฟิร์ม แบบสมบูรณ์แบบ  ท่าSuspended Split Squatบริหารกล้ามขา เล่นกล้ามขา แข็งแรง

suspended_split_squat_1

ท่าบริหารกล้ามขา : กล้ามเนื้อหน้าขา Quads (quadriceps) กล้ามเนื้ออื่นๆ   Abductors, Adductors, Calves, Glutes, Hamstrings

อุปกรณ์ที่ใช้ออกกำลังกล้ามขา :TRX

ระดับของการสร้างกล้ามขากล้ามน่อง :Intermediate

วิธีเล่นกล้ามขา : การสร้างกล้ามเนื้อหน้าขา Quads (quadriceps) เพิ่มกล้ามน่องเฟิร์ม ด้วยท่า Suspended Split Squat ผู้เล่นคล้องปลายเชือก TRX กับปลายเท้าข้างหนึ่งและงอเข่า 90 องศา ส่วนขาอีกข้างหนึ่งเหยียดตรงเป็นท่าเตรียมพร้อม จากนั้นงอเข่าข้างที่เหยียดตรงลงจนตั้งฉาก 90 องศาและคลายกล้ามเนื้อขาออกอยู่ในท่าเตรียมพร้อมเพื่อเริ่มบริหารซ้ำท่าเดิมจนครบเซ็ต เซ็ตละ 10-15 ครั้ง

suspended_split_squat_2

ชมคลิปวิดีโอการออกกำลังขา สร้างกล้ามขา เพิ่มกล้ามน่องเฟิร์มกระชับ ท่า Suspended Split Squat