Supine One-Arm Overhead Throw

หมดปัญหาพุงโต ไขมันแน่น ด้วยท่าSupine One-Arm Overhead Throw ท่าบริหารหน้าท้อง สร้างกล้ามท้อง มีซิกแพคแบบง่ายๆ

supine_one_arm_overhead_throw_1

ท่าบริหารหน้าท้อง : กล้ามหน้าท้อง (Abdominal)

ระดับของการออกกำลังกล้ามหน้าท้อง : Beginner

วิธีลดพุง ลดไขมัน : การสร้างกล้ามหน้าท้อง (Abdominal) มีซิกแพคแบบง่ายๆด้วยท่า Supine One-Arm Overhead Throw ท่านี้ผู้เล่นนอนบนพื้น งอเข่าขึ้น และมือข้างหนึ่งจับลูกบอลไว้เหนือศีรษะเป็นท่าเตรียมพร้อม จากนั้นเริ่มต้นบริหารหน้าท้องโดยยกศีรษะและแผ่นหลังขึ้นจากพื้นแล้วโยนลูกบอลออกไปข้างหน้า แล้วจึงกลับสู่ท่าเตรียมพร้อมเพื่อออกกำลังหน้าท้องซ้ำท่าเดิมจนครบเซ็ต เซ็ตละ 10-15 ครั้ง

supine_one_arm_overhead_throw_2

วีดีโอออกกำลังหน้าท้องหมดปัญหาพุงโต ไขมันแน่น ด้วยท่าSupine One-Arm Overhead Throw ท่าบริหารหน้าท้อง สร้างกล้ามท้อง มีซิกแพคแบบง่ายๆ