Straight-Arm Dumbbell Pullover

กล้ามอกตึง ฟิต ปั้นกล้ามอกสวย คม ด้วย Dumbbell ท่า straight-arm-dumbbell-pullover สร้างกล้ามอกง่ายๆที่บ้าน

 

สร้างกล้ามอก

ท่าบริหารกล้ามเนื้ออก : กล้ามเนื้ออก (Chest) กล้ามเนื้ออื่นๆ คือ กล้ามปีก (Lats), กล้ามเนื้อไหล่ (Shoulder), กล้ามเนื้อแขน (Triceps)

ระดับของการสร้างกล้ามอก :   Intermediate

วิธีเล่นกล้ามอกฟิต :  ท่าบริหารกล้ามอกที่ช่วยให้ผู้เล่นกล้ามอกแกร่งอีกท่าหนึ่งคือท่า  Straight-Arm Dumbbell Pullover ท่านี้ผู้เล่นใช้แผ่นหลังท่อนบนวางพักไว้บนม้านั่งออกกำลังกาย เท้าทั้ง 2 ข้างยันพื้นไว้และงอเข่าให้ตั้งขึ้น 90 องศา มือทั้ง 2 ข้างจับดัมเบลล์ (Dumbbell) ไว้เหนือระดับอก แขนโค้งงอเล็กน้อยก่อนจะยกดัมเบลล์ (Dumbbell) ข้ามศีรษะแล้วกลับสู่ท่าเริ่มต้นเพื่อสร้างกล้ามอกซ้ำท่าเดิมจนครบเซ็ต เซ็ตละ 10-15 นาที

ท่าบริหารกล้ามอก

ชมคลิปวิดีโอการปั้นกล้ามอกสวย สร้างกล้ามอกตึง บริหารกล้ามเนื้ออก ด้วยดัมเบลล์ ท่า Straight-Arm Dumbbell Pullover