Sternum Chin-Up

โหนบาร์เสริมกล้ามไหล่ กลมสวย ด้วยท่าSternum Chin-Up   บริหารกล้ามไหล่ เล่นกล้ามแขน สร้างกล้ามแขนแน่น ฟิต

sternum_chin_up

 

ท่าบริหารกล้ามแขน : หลัง,แขน

ระดับของการออกกำลังกล้ามแขนและกล้ามไหล่ : advance

วิธีโหนบาร์เสริมกล้ามไหล่ : เริ่มต้นเล่นกล้ามแขนด้วยผู้เล่นจับบาร์โหนให้ระยะห่างของมือกว้างเท่าไหล่ โดยให้ฝ่ามือหันเข้าหาตัว งอข้อศอกเพื่อยกตัวขึ้นพร้อมกับแอ่นคอและศีรษะไปด้านหลังให้หน้าอกแตะกับบาร์โหน จากนั้นหย่อนตัวกลับสู่ท่าเตรียมพร้อม แล้วเริ่มสร้างกล้ามแขนซ้ำประมาณ 10-12 ครั้ง

Sternum Chin-Up

ชมคลิปวิดีโอการบริหารกล้ามไหล่ โหนบาร์เสริมกล้ามไหล่กลม สวย กล้ามแขนเฟิร์มท่า Sternum Chin-Up