Standing Palm-In One-Arm Dumbbell Press

เทคนิคเล่นกล้ามไหล่ใหญ่ แกร่ง ท่าStanding Palm-In One-Arm Dumbbell Press บริหารกล้ามไหล่โต อัพกล้ามไหล่แน่น

Standing_Palm_In_OneArm_Dumbbell_Press1

ท่าบริหารกล้ามไหล่ : กล้ามเนื้อไหล่ (Shoulders) กล้ามเนื้ออื่นๆ Triceps

ระดับของการเล่นกล้ามไหล่ใหญ่: Beginner

วิธีอัพกล้ามไหล่ : 9.3 คือคะแนนของท่าบริหารกล้ามเนื้อไหล่ท่านี้ หากอยากได้กล้ามเนื้อไหล่ที่สมบูรณ์แบบถือว่าท่านี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือก ขั้นแรกผู้เล่นยืนเท้าห่างกันประมาณไหล่ มือข้างหนึ่งจับพนักพิงของม้านั่งออกกำลังกายที่ปรับตั้งขึ้น ส่วนอีกข้างยกดัมเบลล์ (Dumbbell) ขึ้นข้อศอกงอ 90 องศา จากนั้นเริ่มต้นบริหารกล้ามไหล่โดยยกดัมเบลล์ (Dumbell) ขึ้นเหนือศีรษะ แล้วเริ่มต้นเล่นกล้ามไหล่ซ้ำท่าเดิมจนครบ 3 เซ็ต เซ็ตละ 12-15 ครั้ง

Standing_Palm_In_OneArm_Dumbbell_Press2

ชมคลิปวิดีโอเทคนิคเล่นกล้ามไหล่ใหญ่ บริหารกล้ามไหล่โต อัพกล้ามไหล่ท่า Standing Palm-In One-Arm Dumbbell Press