Split Clean

กล้ามแขนมาเป็นมัด เพิ่มกล้ามหน้าขาแกร่ง ท่า Split Clean ออกกำลังกล้ามขา บริหารกล้ามแขน ดูแข็งแรง ทรงพลัง อย่างได้ผล

split_clean_1

ท่าบริหารกล้ามขา : กล้ามเนื้อหน้าขา Quads (quadriceps) กล้ามเนื้ออื่นๆ  

ระดับของการออกกำลังกล้ามขาและกล้ามแขน : Intermediate

split_clean_2

วิธีเพิ่มกล้ามหน้าขา : การสร้างกล้ามเนื้อหน้าขา Quads (quadriceps) เพิ่มกล้ามเนื้อหน้าขา กล้ามแขนเป็นมัด ด้วยท่า Split Clean ท่านี้เริ่มต้นโดยผู้เล่นงอเข่าตั้งฉากและลดสะโพกลง มือจับแกนบาร์เบลล์ (Barbell) ระยะกว้างกว่าช่วงเเขนเป็นท่าเตรียมพร้อม จากนั้นยืดกล้ามเนื้อขาออกเเละยกบาร์เบลล์ (Barbell) ขึ้นวางระดับไหล่และต้นแขน โดยระหว่างยกเท้าข้างหนึ่งจะก้าวออกมาข้างหน้าข้างหนึ่งเพื่อช่วยรับน้ำหนักเเละการทรงตัว ก่อนจะลากเท้าอยู่ระดับเดียวกัน แล้วเริ่มบริหารกล้ามขา กล้ามแขนซ้ำจนครบเซ็ต เซ็ตละ 10-15 ครั้ง

split_clean_3

split_clean_4

ชมคลิปวิดีโอการบริหารกล้ามแขนเป็นมัด เพิ่มกล้ามหน้าขา ทรงพลัง ท่า Split Clean