Spell Caster

Spell Caster กล้ามท้องแข็ง สร้างซิกแพคแน่นๆ ด้วยดัมเบลล์ บริหารกล้ามท้อง หน้าท้องกระชับ

spell_caster1

ท่าบริหารหน้าท้อง : กล้ามหน้าท้อง (Abdominal)

ระดับของการออกกำลังกล้ามท้อง : Beginner

spell_caster2

วิธีสร้างซิกแพคแน่นๆ: การสร้างกล้ามหน้าท้อง (Abdominal) มีซิกแพคแน่นๆด้วยท่า Spell Caster ท่านี้ผู้เล่นยืนเท้าห่างกันประมาณไหล่ มือทั้ง 2 ข้างจับดัมเบลล์ (Dumbbell) ไว้ในท่าเตรียมพร้อม จากนั้นโน้มตัวมาข้างหน้าเล็กน้อยแล้วออกแรงเหวี่ยงแขนที่จับดัมเบลล์ (Dumbbell) จากซ้ายไปขวา แล้วจึงสลับจากขวามาซ้าย บริหารท่านี้ 10-15 ครั้งนับเป็น 1 เซ็ตการบริหารกล้ามท้องที่การันตีผลลัพธ์เลยทีเดียว

spell_caster3

ชมคลิปวิดีโอการบริหารกล้ามท้องแข็ง สร้างซิกแพคแน่นๆ ด้วยดัมเบลล์ท่า Spell Caster