Speed Squats

ขาใหญ่ ไขมันล้น มาเล่นกล้ามขา ท่าSpeed Squats ท่าบริหารขาเรียว กล้ามน่องฟิต ออกกำลังต้นขาแน่นเปรี๊ยะ

Speed Squats เป็นท่าการบริหารกล้ามขาที่เพิ่มความแข็งแกร่งกล้ามขาอีกท่าหนึ่ง และ Speed Squats มีข้อดีสำหรับผู้ที่เพิ่งเล่นท่าที่จะช่วยสร้างกล้ามขาคือ ยังไม่ต้องใช้น้ำหนัก barbell ที่หนักมาก เพราะเน้นที่ความคล่องตัว ถูกท่า และความเร็ว หรืออาจจะบอกว่าเน้นเรื่องความอดทนของกล้ามเนื้อขาขณะยืดและย่อตัวก็ไม่ผิดนัก แต่ความเร็วที่ว่านี้หากเป็นผู้ที่เพิ่งลองเล่นท่าสร้างกล้ามขาใหม่ๆ ก็อาจจะเริ่มเล่นกล้ามต้นขาแบบช้าๆ ไปก่อน แล้วค่อยเพิ่มความเร็วก็ได้


การเล่นกล้ามขาท่า Speed Squats เริ่มต้นโดยการเตรียม barbell ที่น้ำหนักเหมาะสมหรือที่ผู้เล่นถนัด แยกเท้าห่างกันประมาณช่วงไหล่ให้ปลายเท้าชี้ไปด้านหน้า จากนั้นยก barbell ขึ้นไว้บนหลัง ให้ต่ำกว่าระดับคอเล็กน้อย มือทั้งสองข้างจับแกน barbell ตอนนี้ให้หายใจเข้า และงอเข่าลง โดยต้องพยายามให้หลังตรง จะได้ไม่บาดเจ็บภายหลัง จากนั้นให้หายใจออก แล้วลงน้ำหนักที่ส้นเท้า ใช้แรงจากขาและสะโพก เพื่อยกตัวเองขึ้นโดยเร็วเท่าที่จะทำได้ จากนั้นก็ทำซ้ำท่าเดิมไปจนกว่าจะครบ 15-20 ครั้ง ซึ่งเท่ากับ 1 เซ็ต พัก 1 นาที แล้วเริ่มทำเซ็ตใหม่ จนครบ 3 เซ็ตต่อวัน ท่าออกกำลังกล้ามขานี้จะทำให้คุณได้กล้ามเนื้อขาที่แข็งแกร่ง และสมส่วน

ชมวิดีโอการบริหารกล้ามเนื้อขา เพื่อขาเรียวสวย สร้างกล้ามขากระชับ ท่า Speed Squats