Snatch Balance

Snatch Balance ท่าบริหารกล้ามขา เพื่อกล้ามขาสวย แกร่ง  ออกกำลังกล้ามขาด้วยบาร์เบลล์

snatch_balance1

ท่าบริหารกล้ามขา : กล้ามเนื้อหน้าขา Quads (quadriceps) กล้ามเนื้ออื่นๆ  Calves, Glutes, Hamstrings, Shoulders, Triceps

ระดับของการออกกำลังกล้ามขา : Intermediate

snatch_balance2

วิธีสร้างกล้ามขาแข็งแรง : การสร้างกล้ามเนื้อหน้าขา Quads (quadriceps) กล้ามขาสวย แข็งแรงในท่า Snatch Balance ท่านี้เริ่มต้นบริหารกล้ามขาโดยผู้เล่นยืนเท้าห่างกันประมาณไหล่ มือจับบาร์เบลล์ (Barbell) ระยะกว้างกว่าไหล่และยกขึ้นบนหลังส่วนบนเป็นท่าเตรียมพร้อม จากนั้นบีบกล้ามหน้าขาและงอเข่าลงพร้อมกับยกบาร์เบลล์ (Barbell) ขึ้นเหนือศีรษะและยืนขึ้น ก่อนกลับสู่ท่าเตรียมพร้อมเพื่อเริ่มออกกำลังกล้ามขาซ้ำอีกจนครบเซ็ต

snatch_balance3

snatch_balance4

ชมคลิปวิดีโอการบริหารกล้ามขาเพื่อกล้ามขาสวย แข็งแรง ออกกำลังกล้ามขาท่า Snatch Balance