Smith Machine Shrug

บริหารกล้ามบ่า แข็งแรง ท่าSmith Machine Shrug ท่าออกกำลังกล้ามบ่า กล้ามไหล่

smith_machine_shrug1

ท่าบริหารกล้ามบ่า :  บ่า (Traps)

ระดับของการสร้างกล้ามไหล่ : Beginner

วิธีเล่นกล้ามบ่า :  ท่านี้เป็นท่าบริหารบ่าที่ได้ผลดีมากถึงมากที่สุดอีกท่าหนึ่งเช่นกัน และคะแนนความสำเร็จของท่านี้ก็มากถึง 9.2 เลยทีเดียว โดยอุปกรณ์ที่ใช้ในการบริหารกล้ามเนื้อบ่าคือ Smith Machine  โดยผู้เล่นปรับระดับอุปกรณ์ให้เหมาะสม จากนั้นจับอุปกรณ์ไว้ด้วยมือทั้งสองข้าง ยืดอกและยกไหล่ขึ้นพร้อมอุปกรณ์ในมือ ขณะยกนี้เองให้หายใจเข้า และหายใจออกเมื่อลดไหล่ลง ทำซ้ำท่าเดิมทั้งหมด 4 เซ็ต เซ็ตละ 12-15 ครั้ง

smith_machine_shrug2

ชมคลิปวิดีโอการบริหารกล้ามบ่า เพิ่มกล้ามบ่า กล้ามไหล่แข็งแรงท่า Leverage Shrug