Slow Jog

ขาเรียวสวย กระชับทันใจ บริหารกล้ามขา ท่า Slow Jog สร้างกล้ามขา ฟิตกล้ามน่องเฟิร์ม

slow_jog1

ท่าบริหารกล้ามขา : กล้ามเนื้อหน้าขา Quads (quadriceps) กล้ามเนื้ออื่นๆ  Calves, Glutes, Hamstrings

ระดับของการออกกำลังกล้ามขา : Beginner

วิธีฟิตกล้ามขา : การสร้างกล้ามเนื้อหน้าขา Quads (quadriceps) ด้วยท่า Slow Jog ท่าบริหารกล้ามขานี้ผู้เล่นยืนเท้าห่างกันประมาณไหล่เป็นท่าเตรียมพร้อม แล้วเริ่มบริหารโดยจ๊อกกิงช้าๆ เข่ายกสูงสม่ำเสมอ 10 นาที

Slow Jog2

ชมวีดีโอขาเรียวสวย กระชับทันใจ บริหารกล้ามขา ท่า Slow Jog สร้างกล้ามขา ฟิตกล้ามน่องเฟิร์ม