Sit Squats

สร้างกล้ามขาแกร่ง เสริมกล้ามเนื้อหน้าขา ออกกำลังขาด้วยท่า Sit Squats กล้ามขาฟิตแบบง่ายๆ ไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์

sit_squats_1

ท่าบริหารกล้ามขา : กล้ามเนื้อหน้าขา Quads (quadriceps) กล้ามเนื้ออื่นๆ  Abductors, Glutes, Hamstrings

ระดับของการออกกำลังขา : Beginner

วิธีสร้างกล้ามขา : การสร้างกล้ามเนื้อหน้าขา Quads (quadriceps) บริหารกล้ามขาด้วยท่า Sit Squats เริ่มต้นออกกำลังขาโดยผู้เล่นยืนเท้าห่างกันประมาณไหล่ ลำตัวตั้งตรง มือวางซ้อนทับกันแขนเหยียดออกไปข้างหน้าเป็นท่าเตรียมพร้อม จากนั้นโน้มตัวมาข้างหน้าเล็กน้อยขณะย่อเข่าลงและขึ้น ทำการสร้างกล้ามขาซ้ำ 10-15 ครั้งต่อเซ็ต

sit_squats_2

 

วีดีโอการสร้างกล้ามขาแกร่ง เสริมกล้ามเนื้อหน้าขา ออกกำลังขาด้วยท่า Sit Squats กล้ามขาฟิตแบบง่ายๆ ไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์