Single Straight Leg Stretch

สนุกไปกับการเล่นกล้ามท้อง บริหารกล้ามท้อง ด้วยลูกบอลออกกำลัง ท่าSingle Straight Leg Stretch กล้ามท้องฟิต ซิกแพคเฟิร์ม

ท่าบริหารกล้ามหน้าท้อง : กล้ามท้อง

ระดับของการบริหารหน้าท้อง : Beginner

วิธีออกกำลังสร้างกล้ามท้อง : เริ่มบริหารหน้าท้องโดยผู้เล่นนอนหงายไปกับพื้นเกร็งหน้าท้องและส่วนหลังโค้งเล็กน้อยในท่า Neutral Spine หายใจเข้ายกขาทั้งสองข้างงอ 90 องศา หายใจออกยกศีรษะขึ้น พร้อมกับเอามือยกลูกบอลขึ้นมา และเหยียดขาทั้งสองข้างขึ้น แล้วเหยียดขาขวาให้ชี้ลงข้างล่าง หายใจเข้าเพื่อเตรียมพร้อม จากนั้นหายใจออกเพื่อลดขาซ้ายลงแล้วสลับให้ขาขวายกขึ้น เล่นกล้ามท้องสลับกันทั้งหมด 2-3 เซ็ต เซ็ตละ 12-15 ครั้ง

Single Straight Leg Stretch

ชมคลิปวิดีโอการบริหารหน้าท้อง กล้ามท้องแน่น ซิกแพคเฟิร์มท่า single straight leg Stretch