Single Leg Stretch

สร้างกล้ามท้อง หน้าท้องเรียบสวย ไร้พุง ท่าSingle Leg Stretch บริหารหน้าท้อง เล่นกล้ามท้อง สวย ดูดี

single-leg-stretch-wide

ท่าบริหารหน้าท้อง : กล้ามท้อง

ระดับของการบริหารกล้ามท้อง : Beginner

วิธีสร้างกล้ามท้อง : เริ่มเล่นกล้ามท้อง โดยผู้เล่นนอนหงาย จับบอลโยคะชูขึ้นประมาณช่วงอก หน้าท้องเกร็ง หลังโค้งเล็กน้อยในท่า Neutral Spine หายใจเข้าแล้วยกขาขึ้นให้ตั้งฉากกับลำตัว 90 องศา หายใจออก ยกศีรษะขึ้น จากนั้นเหยียดขาขวาออก หายใจเข้าดึงขากลับ แล้วสลับขา โดยหายใจออกเหยียดขาซ้ายและหายใจเข้าดึงขาซ้ายกลับ ทำข้างละ 10 ครั้ง ระหว่างการบริหารหน้าท้องศีรษะและไหล่ต้องนิ่งและไม่เคลื่อนไหว

Pilates-Ex-of-Mo-single-leg-stretch-1-002

ชมคลิปวิดีโอการบริหารหน้าท้อง สร้างกล้ามท้อง หน้าท้องแบนสวย ไร้พุง ท่า Single Leg Stretch