Single leg squat reverse fly with ball

ต้นขากระชับ สะโพกฟิตเด้ง กล้ามแขนไม่หย่อน หุ่นสวยเริ่ด ด้วยท่าSingle leg squat reverse fly with ball บริหารกล้ามขา สร้างกล้ามแขน กล้ามน่องเรียวสวย

single_leg_squat_reverse_fly_with_ball

ท่าบริหารกล้ามขาและกล้ามแขน : ต้นขา (thighs), สะโพก (Hips), หลัง (back), แขน (arms), ไหล่ (shoulders), คอ (neck)

ระดับของการออกกำลังกล้ามขาและกล้ามแขน : Beginner: 2 x 10 reps, Intermediate: 3 x 10 reps, Advanced: 3 x 15 reps

วิธีสร้างกล้ามขากระชับ กล้ามแขนฟิต : เริ่มบริหารกล้ามขาและกล้ามแขนโดยผู้เล่นอยู่ในท่ายืน ขาข้างหนึ่งงอเข่าเล็กน้อย และวางเท้าข้างหนึ่งบนลูกบอลโยคะ โน้มตัวมาข้างหน้า มือทั้งสองข้างถือดัมเบลและเหยียดแขนลง จากนั้นให้ผู้เล่นกางแขนออกและงอข้อศอกเล็กน้อย ทำท่านี้ค้างไว้ 10 วินาที  แล้วกลับมาเริ่มใหม่ในท่าเริ่มต้นออกกำลังกล้ามขาและกล้ามแขน และบริหารซ้ำท่าเดิม รับรองว่ากล้ามขา กล้ามแขนกระชับ สะโพกเด้งเฟิร์ม

Single leg squat reverse fly with ball

ชมวีดีโอต้นขากระชับ สะโพกฟิตเด้ง กล้ามแขนไม่หย่อน หุ่นสวยเริ่ด ด้วยท่าSingle leg squat reverse fly with ball บริหารกล้ามขา สร้างกล้ามแขน กล้ามน่องเรียวสวย