Single Leg Hamstring Curl

เพิ่มกำลังกล้ามขา ฝึกเล่นกล้ามขาที่บ้าน ท่า Single Leg Hamstring Curl  กล้ามขาแข็งแรง สร้างกล้ามขาด้วยลูกบอลออกกำลัง

single_leg_hamstring_curl_1

 

ท่าบริหารกล้ามขา : หลัง, สะโพก, ต้นขา

ระดับของการออกกำลังต้นขา : Beginner: 2 x 10 reps, Intermediate: 3 x 10 reps, Advanced: 3 x 15 reps

single_leg_hamstring_curl_2

วิธีเพิ่มกำลังกล้ามขา : เริ่มบริหารกล้ามขา โดยผู้เล่นนอนหงาย วางมือทั้งสองข้างราบกับพื้นกางแขนเล็กน้อย และวางส้นเท้าขวาไว้กึ่งกลางลูกบอลแล้วยกขาซ้ายขึ้นทำมุม 45 องศา จากนั้นดึงเท้าข้างขวาเข้าหาตัวจนสุดแต่อย่าให้เท้าหล่นจากลูกบอล แผ่นหลังยกขึ้นตามและต้องเหยียดตรง จากนั้นเหยียดขาออกในท่าเริ่มต้นออกกำลังต้นขา และทำซ้ำท่าเดิม

single_leg_hamstring_curl_3

ชมคลิปวิดีโอการบริหารกล้ามขา เพิ่มกำลังกล้ามขา สร้างกล้ามขาแข็งแรงท่า single Leg Hamstring Curl