Single Dumbbell Raise

ปั้นหัวไหล่กลมสวยง่ายๆที่บ้าน เล่นกล้ามไหล่ ท่าSingle Dumbbell Raise บริหารกล้ามไหล่ เพิ่มกล้ามเนื้อไหล่สุดเฟิร์ม

1761_1

ท่าบริหารกล้ามไหล่ : กล้ามเนื้อไหล่ (Shoulders) กล้ามเนื้ออื่นๆ คือ Forearms, Traps

ระดับของการเล่นกล้ามไหล่ : beginner

วิธีปั้นกล้ามไหล่กลมสวย : การบริหารกล้ามเนื้อไหล่ด้วยท่า Single Dumbbell Raise ถือว่าเป็นท่าบริหารกล้ามเนื้อไหล่เบื้องต้นที่ได้ผลดีมากๆ จนติดอันดับ 1 ใน 8 ท่าบริหารกล้ามเนื้อไหล่ด้วยดัมเบลล์ (Dumbbell) ประเมินจากผู้ที่นำท่านี้ไปใช้เล่นกล้ามไหล่ได้คะเเนนมากถึง 9.4 เลยทีเดียว

1761_2

ขั้นตอนเเรกผู้เล่นยืนปลายเท้าห่างกันให้กว้างกว่าช่วงไหล่ มือทั้ง 2 ข้างจับดัมเบลล์(Dumbbell) ไว้ตรงกลางแล้วโน้มตัวเล็กน้อยเป็นท่าเตรียมพร้อม จากนั้นใช้มือทั้งสองข้างยกดัมเบลล์(Dumbbell)ขึ้นในเเนวดิ่ง และลดดัมเบลล์(Dumbbell) ลงในท่าเตรียมพร้อมเพื่อบริหารซ้ำในท่าเดิมจนครบ 3 เซ็ต เซ็ตละ 10-15 ครั้ง กล้ามแขนฟิตกล้ามไหล่เฟิร์มแน่นอน

ชมคลิปวิดีโอการบปั้นกล้ามไหล่กลมสวย เล่นกล้ามไหล่สุดเฟิร์มท่า Single Dumbbell Raise