Seated Palm-Up Barbell Wrist Curl

หมดปัญหาแขนหย่อนคล้อย บริหารกล้ามแขน สร้างกล้ามแขนฟิต กระชับ ด้วยท่าSeated Palm-Up Barbell Wrist Curl ท่าออกกำลังกล้ามแขนเฟิร์ม

Seated Palm-Up Barbell Wrist Curl2

 

ท่าบริหารกล้ามแขน : กล้ามแขน (Forearms)

ระดับของการสร้างกล้ามแขน : Biginner

วิธีออกกำลังกล้ามแขน :  ท่าบริหารกล้ามแขน (Forearms) สร้างกล้ามแขนกระชับแบบ Seated Palm-Up Barbell Wrist Curl ผู้เล่นนั่งบนม้านั่งออกกำลังกล้ามแขนโดยที่ปลายเท้าทั้งสองข้างห่างกันประมาณไหล่ มือทั้ง 2 ข้างจับบาร์เบลล์ (Barbell) วางแขนบนขาและหงายฝ่ามือขึ้นให้บาร์เบลล์อยู่ที่ปลายนิ้วเป็นท่าเตรียมพร้อม จากนั้นเริ่มต้นบริหารโดยใช้นิ้วมือม้วนบาร์เบลล์ (Barbell) ขึ้นพร้อมกับบิดข้อมือขึ้นและค่อยๆ คลายมือจนกลับสู่ท่าเริ่มต้นบริหารกล้ามแขน และทำซ้ำทั้งหมด 10-15 ครั้งต่อเซ็ต

Seated Palm-Up Barbell Wrist Curl_1

ชมคลิปวิดีโอการสร้างกล้ามแขนฟิต บริหารกล้ามแขน ออกกำลังกล้ามแขนเฟิร์มท่า Seated Palm-Up Barbell Wrist Curl