Seated One-Arm Dumbbell Palms-Up Wrist Curl

webad

กล้ามแขนเฟิร์ม กระชับ จนใครต้องอิจฉา ยกดัมเบลล์ บริหารกล้ามแขน ท่าSeated One-Arm Dumbbell Palms-Up Wrist Curl เทคนิคบริหารกล้ามแขนที่คุณห้ามพลาด

387_1

ท่าบริหารกล้ามแขน : กล้ามแขน (Forearms)

ระดับของการออกกำลังกล้ามแขน : Biginner

วิธีสร้างกล้ามแขน :  ท่าบริหารกล้ามแขน (Forearms) กล้ามแขนเฟิร์มกระชับ ด้วยท่า Seated One-Arm Dumbbell Palms-Up Wrist Curl เริ่มต้นออกกำลังกล้ามแขนด้วยผู้เล่นนั่งบนม้านั่งออกกำลังกาย เข่างอ 90 องศา ใช้มือข้างใดข้างหนึ่งจับดัมเบลล์ (Dumbbell) แล้ววางเเขนไว้บนขา โดยให้ฝ่ามือหงายขึ้น จากนั้นเริ่มต้นบริหารกล้ามแขนโดยบิดข้อมือขึ้น-ลง ทำจนครบเซ็ตแล้วจึงสลับข้างบริหาร ท่านี้จะช่วยสร้างกล้ามแขนให้แข็งแกร่งด้วยคะแนนการันตีสูงถึง 8.9 คะแนน

387_2

ชมคลิปวิดีโอการบริหารกล้ามแขนเฟิร์ม กระชับ ยกดัมเบลล์ บริหารกล้ามแขนท่า Seated One-Arm Dumbbell Palms-Up Wrist Curl