Seated Dumbbell Triceps Extensions

มีกล้ามแขนใหญ่ง่าย บริหารกล้ามแขน สร้างกล้ามเนื้อหลังแขน ด้วยท่า Seated Dumbbell Triceps Extensions

seated_dumbbell_tricep_press

ท่าบริหารกล้ามแขน :  หลังแขน

ระดับของการออกกำลังกล้ามหลังแขน :  Beginner: 2 x 10 reps, Intermediate: 3 x 10-15 reps, Advanced: 4 x 10-15 reps

วิธีเพิ่มกล้ามเนื้อหลังแขน : เริ่มบริหารกล้ามแขน โดยผู้เล่นนั่งบนม้านั่งออกกำลังกาย จากนั้นยกดัมเบลด้วยมือทั้งสองข้างไปไว้ด้านหลังคอ กำหนดลมหายใจด้วยการหายใจออก จากนั้นเหยียดแขนขึ้นตรงเหนือศีรษะให้ข้อศอกชิดใบหู ทำค้างไว้ 2-3 วินาทีแล้วลดแขนลงให้ดัมเบลอยู่ด้านหลังคอ และเริ่มเล่นกล้ามแขนซ้ำท่าเดิม

Seated Dumbbell Triceps Extensions

ชมคลิปวิดีโอการบริหารกล้ามแขน มีกล้ามแขนใหญ่ง่ายๆ เพิ่มกล้ามแขนหลังด้วยท่า  Seated Dumbbell Triceps Extensions