Reverse Plate Curls

โชว์เรียวแขนเป๊ะ สร้างกล้ามแขนฟิตเฟิร์ม ท่าReverse Plate Curls เล่นกล้ามแขน เพิ่มกล้ามเนื้อแขนแน่นๆ

320_1

ท่าบริหารกล้ามแขน : กล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้า (Biceps)

ระดับของการสร้างกล้ามแขน :   Beginner

วิธีเพิ่มกล้ามแขน : ท่าบริหารกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้า (Biceps) ท่านี้ผู้เล่นใช้แผ่นน้ำหนักเป็นอุปกรณ์เสริม เริ่มต้นเล่นกล้ามแขนโดยยืนเท้าห่างกันประมาณช่วงไหล่ มือจับส่วนบนของแผ่นน้ำหนักและให้แผ่นน้ำหนักอยู่ประมาณช่วงเอวเป็นท่าเริ่ม จากนั้นเริ่มบริหารกล้ามเนื้อแขนโดยงอข้อศอกและยกแผ่นน้ำหนักขึ้นจนถึงระดับอก ก่อนกลับสู่ท่าเริ่มต้นแล้วบริหารซ้ำท่าเดิมต่อจนครบเซ็ต

320_2

ชมคลิปวิดีโอการบริหารกล้ามแขน สร้างกล้ามแขนฟิตเฟิร์ม เพิ่มกล้ามเนื้อแขนท่า Reverse Plate Curls