Press Sit-Up

หน้าท้องไร้พุง ลดหน้าท้อง สร้างกล้ามท้องสุดเฟิร์ม ท่าPress Sit-Up  บริหารหน้าท้องเพื่อหุ่นเป๊ะ ซิกแพคคมชัด

ท่าบริหารหน้าท้อง : ท้อง, หน้าอก, หัวไหล่, หลังแขน

ระดับของการบริหารกล้ามท้อง : Advanced

วิธีสร้างกล้ามท้อง : เริ่มเล่นกล้ามท้องสุดเฟิร์มผู้เล่นปรับม้านั่งออกกำลังกายทำมุม 45 องศา มือทั้งสองข้างจับบาร์เบลและงอข้อศอกลงจนชิดอก จากนั้นนอนราบไปกับม้านั่งให้ศีรษะอยู่ด้านที่ต่ำกว่า งอเข่าติดปลายม้านั่งอีกด้านเป็นท่าเตรียมพร้อม จากนั้นเริ่มบริหารหน้าท้องด้วยการยกบาร์เบลขึ้นเหนือศีรษะพร้อมกับดึงแผ่นหลังขึ้นจากเบาะอยู่ในท่านั่ง แล้วเอนตัวลงเพื่ออยู่ในท่าเตรียมพร้อมและเริ่มบริหารกล้ามท้องซ้ำท่าเดิม

ชมคลิปวิดีโอการบริหารกล้ามท้องสุดเฟิร์ม ลดไขมัน ลดพุงท่า Press Sit-Up